Pere Lachaise, Olšany, Město mrtvých či Highgate. To je jen výčet těch nejznámějších světových hřbitovů, které se stávají častými místy návštěv tzv. hřbitovních turistů. Existuje pro to odborný výraz: tapofílie (z řeckého slova taphos, neboli hrobka). V současné