Který sběratelský koníček zajímá pouze něžné pohlaví? Shromažďování papírových ubrousků! Podle informačních ročenek Klubu sběratelů kuriozit se u nás o získávání, vyměňování a třídění papírových ubrousků zajímají pouze ženy a dívky (chlapci a pánové jsou ovšem vítáni).