Krajní sloupy plotů potřebují vzpěry

Aby plot pěkně rovně stál, na to nestačí pouze osadit sloupy kolmo. Zavěšené pletivo sloupy zatěžuje nejen kolmo dolů, ale při napínání i do boků. Proto je potřeba v pravidelných rozestupech kolmé sloupy plotů opatřit šikmými vzpěrami. Osadit sloupy na zemní vruty není problém, ušetří se tím spousta času, materiálu a také fyzické námahy. No dají se osadit na zemní vruty i šikmé vzpěry? Odzkoušel jsem si to několikrát a tady je můj postup i názor na výsledek.


Pletivo je dodáváno většinou v balících o délce 25 m. Svařované pletivo se upevňuje na každý sloup, čtyřhranné pletivo na napnuté dráty. A právě toto napínání přitahuje krajní sloupy jednotlivých sekcí k sobě, ohýbá je do středu sekce. Aby se tomu zabránilo, je třeba sloupy podepřít. Nestačí jen přidat šikmou troubu a zakopat ji do země, protože by byla do té země vtlačena. Proto se betonové nebo ocelovou vzpěry běžně betonují do země. No když se dají na zemní vruty osadit sloupy, proč by se nedaly do nich zapustit i šikmé vzpěry. Co je k tomu třeba?

Vzpěry pro sloupy se dávají po 25 metrech na sloupy z obou stran a také na všechny rohové sloupy. Vzpěry by měly být k sloupu upevněny ve výšce asi 2/3 celkové výšku sloupu a měly by být osazeny pod úhlem 60 ° od roviny země. Vzpěry by měli mít stejný průměr trubek, jako sloupy, při plotech do cca 160 cm výšky mohou být vzpěry i tenčí. Pokud tedy používáme sloupy průměru 48 mm, vzpěry 38 mm stačí. Při použití stejného průměru zemních vrutů ale musíme dávat pozor na délku vzpěr, protože tenčí vzpěry zajedou do šroubů hlouběji a musíme koupit delší vzpěry. Při použití stejného průměru sloupů i vzpěr a stejných zemních vrutů pro ně pak vychází délka šikmých vzpěr stejná, jako je délka sloupů.

Použití tenčích vzpěr ve stejných šroubech nebo stejných vzpěr, jako sloupy v šroubech většího průměru může mít své výhody. Sice musíte koupit delší vzpěry, protože se se ve větších šroubech více zanoří, ale na druhé straně vám větší rozdíl průměrů dovolí větší odchylky směru šroubů vůči sloupům korigovat bez problémů a současně máte možnost použít dostupnější štěrk frakce 4-8 na zásyp vzpěr v zemních šroubech.

Takže jak osadit šikmou vzpěru k sloupu na zemní šroubu?

Nejprve si zasunutím vzpěry do vrutu odměříme hloubku zanoření a potom tuto hodnotu přeneseme na opačný konec vzpěry. Poznamenejte ji fixem nebo lepicí páskou. Na sloupu si poznačte místo ve výši dvou třetin celkové výšky sloupu a k tomuto místu přiložíme vzpěru tak, aby spodní konec směřoval k místu, kde bude vzpěra v zemi a na sloupu lícovaly obě značky, na sloupu i na vzpěře. Důležité je, aby vzpěra přesahovala sloup právě o délku, kterou bude později ve vrutě v zemi. Tak si ověříme, zda spodní konec vzpěry, místo zemního šroubu, nesměřuje na místo, kde se nedá vrut osadit a také správnou výšku upevnění vzpěry ke sloupu.

kontrola šikmé vzpěry

Když známe místo pro zemní šroub, pod správným úhlem ji začneme zatáčet do půdy. Pokud je zem tvrdá, pomůžeme si akumulátorovou vrtačkou a vrtákem do betonu / kamene. Stačí průměr 10-12 mm a délky cca 200 mm, rozrušíme zem a vytvoříme otvor pro navedení vrutu. Později pomůže zem kolem zemního šroubu změkčit vědro vody. Při šroubování šroubu do země je třeba pravidelně kontrolovat pomocí vzpěry, zda ho vedeme ve správném úhlu a podle potřeby úhel upravujeme. Používáme železnou tyč nebo univerzální klíč na zemní vruty. Na závěr osazení vrutu vzpěrou kontrolujeme správnou hloubku šroubu, aby nevznikla vůle mezi sloupem a osazenou vzpěrou.

Vzpěry se ke sloupům upevňují pomocí ocelového háku průměru 8 mm. Hák má při ohybu prolis, který nedovoluje háku do sloupu spadnout. Když je vzpěra v zemním šroubu a opřená o sloup, poznamenáme si místo pro otvor na hák na sloupu. Vyplatí se místo pro otvor nejdříve poznamenat důlčík a kladivem, vrták nám tak nebude běhat po celém sloupu a nepoškodí nám vrchní poplastovanou vrstvu ani pozinkování. Obě poškození mají nejen estetický ráz, ale později zde začnou sloupy korodovat. Používám na to jen ostré vrtáky a namísto levných, prodávaných za výhodnou cenu v setech raději kupuji dražší kobaltové, ale s mnohem větší životností. Navíc pracuji s dvěma vrtačkami, jednu menší používám s tenkým vrtákem a druhou silnější s velkým vrtákem.

Díru začínáme vrtat nejprve menším vrtákem, cca 3 až 4 mm průměru, pak zvětšíme na průměr 8 mm. Pak vybereme hák ze vzpěry vyšroubováním matice pod plastovou čepičkou. Hák vložíme do sloupu až po prolis, na závitovou část nasadíme plastovou koncovku vzpěry, nasadíme podložku a utáhneme matici vidlicovým klíčem č. 14. Na konec závitu nasadíme zpět plastovou čepičku, která chrání závit pro deštěm a tím i před korozí.

Když je šikmá vzpěra pevně připevněna ke sloupu, zůstává zasypat vzpěru v zemním šroubu ostrohranný štěrkem a tím ji fixovat před dalším pohybem i nenechavci. Tři šrouby M8, dodávané se zemní šroubem, použít nemusíme, ty jsou na sloupech vhodné pro ustavení v kolmé poloze. To při vzpěrách nepotřebujeme a ostrohranný štěrk fixuje troubu v šroubu dostatečně pevně.

Šikmé vzpěry i samotné sloupy na ocelových zemních šroubech jsou dostatečně pevné, přitom je osadíme velmi snadno a rychle, na rozdíl od betonování. Sice zaplatíme za šroub i sloup či vzpěru, ale nemusíme kupovat cement, štěrk, míchadlo, nepotřebujeme kopat jámu ani čekat na vytvrdnutí betonu. Práce jde rychle a zvládne ji i jeden člověk.

Tímto způsobem snadno a rychle no pevně osadíte na zemní vruty nejen šikmé vzpěry sloupů pro ploty, i pro opory ve vinohradu. Kromě klíče na zemní vruty a akumulátorové vrtačky nepotřebujete žádné jiné nářadí a ani pomocníky, jak je tomu u klasické betonáži sloupů a jejich vzpěr.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..